Η Facility Experts εξειδικεύεται στις Υπηρεσίες Καθαρισμού. Διαθέτοντας την κατάλληλη υποδομή, τον επαγγελματικό εξοπλισμό και με τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας, δημιουργεί νέα επίπεδα ποιότητας στον επαγγελματικό καθαρισμό.
Μπορείτε να επιλέξετε μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψετε τις δικές σας ανάγκες καθαρισμού.

Καθαρισμοί Συντήρησης

Προγραμματισμένες καθημερινές εργασίες, μέσω αυστηρά τηρούμενου προγράμματος, με χρήση του πλέον σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και σκοπό την επίτευξη και διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου καθαριότητας στον χώρο.

Διασφάλιση αποφυγής ζημιών

Καθαρισμός κουφωμάτων-αλουμινίων, καθαρισμός μη εμφανών σημείων, επεξεργασία δαπέδων, κάθετων επιφανειών και επίπλων με ειδικά μηχανήματα, απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και άλλων υλικών, απομάκρυνση σκληρών ρύπων

Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης έργου

Αρχικοί Καθαρισμοί

Αρχικές εργασίες καθαρισμού νεόκτιστων κτιρίων ή κτιρίων από ανακαίνιση, οι οποίες απαιτούν ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ιδιαίτερα υλικά και εξειδικευμένο προσωπικό.

Περιλαμβάνεται,

Καθαρισμός κουφωμάτων-αλουμινίων, καθαρισμός μη εμφανών σημείων, επεξεργασία δαπέδων, κάθετων επιφανειών και επίπλων με ειδικά μηχανήματα, απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και άλλων υλικών, απομάκρυνση σκληρών ρύπων

Διασφάλιση αποφυγής ζημιών

Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης έργου