Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν ουσιώδες μέρος της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης. Η Facility Experts μέσα από προγράμματα κυρίως προληπτικής συντήρησης και με το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει στον πελάτη άμεσες λύσεις, που συμβάλλουν στην αποτελεσματική μείωση του κόστους και στην διατήρηση της άριστης κατάστασης και λειτουργίας όλων των μερών της.

Εργασίες τεχνικής συντήρησης (Ηλεκτρολογικές, Υδραυλικές, κ.α.).

Εγκαταστάσεις και συντήρηση κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης & ψύξης.

Ανακατασκευές & Ανακαινίσεις χώρων.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ισχυρά & Ασθενή ρεύματα.

Δομημένες καλωδιώσεις.

Συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Συστήματα συναγερμών, Κυκλώματα CCTV, συστήματα ελέγχου πρόσβασης.