Η Facility Experts επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών προσαρμοσμένες πάντας στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των χώρων σας.

Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων (στατικές φυλάξεις, πεζές περιπολίες, patrol).

Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας.

Συστήματα συναγερμών, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και καταγραφής

Access Control.

Διαχείριση εισόδου εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων.

Κέντρο λήψης σημάτων.