Η Facility Experts διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και επιχειρήσεων για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών τους αναγκών.

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού καθώς οι επιτυχημένες επιλογές στελέχωσης προσωπικού έχουν καθοριστική σημασία για την μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρείας. Η εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών HR και η συνεχής εκπαίδευση προσωπικού αποτελούν πλέον μονόδρομο για τις σύγχρονες εταιρείες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Στην Facility Experts προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμόζοντας:

  • Σύστημα επιλογής, πρόσληψης και ένταξης νέου υπαλλήλου

  • Συστήματα βελτίωσης της επικοινωνίας

  • Συστήματα υποκίνησης των υπαλλήλων

  • Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων

  • Σύστημα Εντοπισμού Αναγκών Κατάρτισης

  • Σύστημα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Προσωπικού

  • Συστήματα Αμοιβών