Υπηρεσίες Φύλαξης

  • Ασφάλεια VIP
  • Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών
  • συστημάτων ασφαλείας κα πυρασφάλειας
  • Φύλαξη εγκαταστάσεων
  • Κέντρο λήψης σημάτων-Άμεση επέμβαση

Η FACILITY EXPERTS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με σκοπό να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης των εγκαταστάσεων και των πελατών τους, μέσα από την εφαρμογή του Τοtal Security Management. • Ασφάλεια υψηλών προσώπων, συνοδεία VIP • Στατικές Φυλάξεις • Φύλακες Υποδοχής • Περιπολούμενες Φυλάξεις (Patrol) • Διαχείριση CCTV • Ασφάλεια Εκδηλώσεων • Κέντρο λήψης Σημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

  • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

  • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες Φύλαξης