Υπηρεσίες Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού

Προσωρινή Απασχόληση σε ειδικότητες όπως:

  • Καμαριέρες
  • Σερβιτόροι
  • Τραπεζοκόμοι
  • Λιναποθηκάριοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

  • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

  • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού