Υπηρεσίες Κηποτεχνίας & Απεντομόσεων

 • Μελέτη, Προμήθεια, Επίβλεψη, Κατασκευή / Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου
 • Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή Συστημάτων Άρδευσης
 • Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων Πρασίνου
 • Κατασκευή έργων πρασίνου.
 • Συντήρηση έργων πρασίνου.
 • Αυτόματο πότισμα.
 • Συνθέσεις κήπων.
 • Κλαδέματα υψηλών δένδρων.
 • Λιπάνσεις-αναζωογονήσεις.
 • Αναπλάσεις τοπίων.
 • Περιβαλλοντικές διαμορφώσεις.
 • Φυτοχώματα-αναμορφώσεις.
 • Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου.
 • Πράσινες ταράτσες.
 • Γκαζόν-κατασκευή, συντήρηση.
 • Φυτοπροστασία.
 • Αναβάθμιση κήπων.
 • Φωτισμούς.
 • Διακοσμητικές κατασκευές κήπου.
 • Φυτοτεχνικές μελέτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

 • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

 • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες Κηποτεχνίας & Απεντομόσεων