Υπηρεσίες Καθαρισμού

 • Αρχικός, γενικός, καθημερινός καθαρισμός
 • Εξωτερικοί χώροι
 • Δάπεδα, Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες
 • Έπιπλα, υαλοπίνακες
 • Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Η εταιρεία FACILITY EXPERTS είναι ηγέτιδα του κλάδου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, με υπηρεσίες συνώνυμο της ποιότητας και της συνέπειας, τις οποίες ενισχύει και βελτιώνει συνεχώς.

 • Αρχικοί & Γενικοί καθαρισμοί κτιρίων ξενοδοχειακών μονάδων
 • Συντήρηση καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδω
 • Καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Καθαρισμός μοκετών
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Ειδικά Έργα Καθαρισμού
 • Κρυσταλλοποίηση Μαρμάρων
 • Καθαρισμός Κυλιόμενων Σκαλών
 • Αδιαβροχοποίηση Υφασμάτων
 • Καθαρισμός επίπλων
 • Καθαρισμός διαχωριστικών πάνελ
 • Διαχείριση συστημάτων Dust Control
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

 • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

 • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες Καθαρισμού