Ανακαίνιση-Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων

 • Σύνταξη μελέτης για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τουριστικές επενδύσεις στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Ανακαινίσεις & ανακατασκευές υπάρχοντος κτιριακού εξοπλισμού
 • Προληπτική Συντήρηση
 • Διορθωτική Συντήρηση
 • Σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση κτιριακού εξοπλισμού
 • Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού & εξοπλισμού
 • Reporting & Help Desk
 • Σύνταξη μελέτης για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τουριστικές επενδύσεις στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επεκτάσεις, Ανακαινίσεις & Ανακατασκευές Κτιριακών Εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων
 • Προληπτικής Συντήρησης
 • Διορθωτικής Συντήρησης
 • Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία Κτιριακού Εξοπλισμού
 • Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού
 • (Αδειούχων Πιστοποιημένων Τεχνικών)
 • Παροχή Εξειδικευμένου Εξοπλισμού
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων

Συστήματα προς Υποστήριξη

 • Εγκαταστάσεων HVAC / Κλιματισμού - Αερισμού / Ψύξης
 • Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης & Χαμηλής Τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
 • Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)
 • Ύδρευσης - Αποχέτευσης
 • Αντλητικών συγκροτημάτων Ύδρευσης, Ομβρίων και Λυμάτων
 • Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης και Πυροσβεστικών Μέσων
 • Επεξεργασίας Νερού
 • Επικοινωνιών, Δικτύων και Τηλεφωνικών Κέντρων
 • Παρακολούθησης - Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV)
 • Οικοδομικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

 • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

 • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανακαίνιση & Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων