Τα ξενοδοχεία σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτητικές ανάγκες και ανταγωνιστικές συνθήκες που έχουν προκύψει. Θέματα όπως η συνεχιζόμενη υποστήριξη και συντήρηση του χώρου, ο προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων κ.α. είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και χρειάζονται άμεση επίλυση από έμπειρους στο είδος τους.

Στόχος της Facility Experts είναι να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και ανακαίνισης εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της ξενοδοχειακής σας μονάδας. Παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για το ξενοδοχείο σας να λειτουργήσει ομαλά αλλά και να είναι ανταγωνιστικό. Παράλληλα προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες καθαρισμού και απολυμάνσεων αλλά και ενίσχυση των επιδόσεων ασφαλείας του ξενοδοχείου σας. Προσφέρουμε άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα σας δώσει λύση στις καθημερινές ανάγκες σας δίνοντας σας την ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα και χρόνο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

  • Ανακαίνιση & Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων
  • Υπηρεσίες Φύλαξης
  • Υπηρεσίες Καθαρισμού
  • Υπηρεσίες Κηποτεχνίας & Απεντομόσεων
  • Υπηρεσίες Παροχής Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μελέτη & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Στέγης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-OH-GRC GR thFACILITY-EXPERTS-IKE 402924-QM08 GR th FACILITY-EXPERTS-IKE 402924-UM GR th

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

FACILITY EXPERTS Facility Maintenance & Reconstruction Services
ΕΔΡΑ
address Δαμασίππου 27, Ζωγράφος, Αττική

  • Τηλέφωνο: (+30) 210 7795168

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
address Κορνάρου 6, Χανιά

  • Τηλέφωνο: (+30) 28210 27721 | Fax: (+30) 28210 20107

Αρχική